3 minuto ang nakalipas, mukha kang henyo

Halos walang may alam kung ano ang gagawin sa buwanang batayan para mapanatili ang istilo ng pamumuhay nila. Karamihan ay makakaranas ng makabuluhang pagbaba ng istilo sa pamumuhay kapag pinag-aral ang mga anak nila, kapag nagretiro sila o dahil sa bagay na hindi inaasahan.

Ang plano mo ay magbibigay sa iyo ng malinaw na mga rekomendasyon para masulit ang iyong paghiram, pamumuhunan at insurance. Iisipin ng mga tao kung paano ka naging masyadong matalino.

green icon of play strategy on a board green icon of paper with a ribbon green icon of magic wand and money sign green icon of shield green icon of calculator green icon with pie graph and line chart cartoon orange squirrel with tablet standing on green grass

Maganda ang buhay kapag may plano ka

Halos lahat ng makakausap mo tungkol sa pera mo ay may komisyong taapagbenta. Bilang resulta, ang mga mayayamang tao ay nakakakuha ng may kinikilingang payo at ang mga hindi mayayamang tao ay walang nakukuha.

Hindi lang libre ang plano mo, matamatikong mahusay din ito at 100% sa pinakamabuti mong interes. Kapag pinatupad mo sa amin ang plano mo, gagawin namin ito sa pinakamababang posibleng halaga.

Ganito ito gumagana

Sabihin sa amin ang tungkol sa sarili mo

Sagutin ang ilang madadaling tanong at gagawa kami ng milyon-milyong kalkulasyon para bumuo ng plano para sa iyo.

green icon of 2 puzzle pieces

Repasuhin ang plano mo

Makikita mo ang eksaktong gagawin sa buwanang batayan para mapanatili ang istilo ng pamumuhay mo ngayon at sa hinaharap.

green icon of diploma

Isakatuparan ito

Magtanong lang at isasagawa namin ang plano mo nang mas mabili at mas mura kaysa kahit na saan.

hiw-icon-3

Laging matatawagan ang tagapagpayo mo

Magkakaroon ka ng mga tanong. Ang mababait naming Plan Pros ay narito para masiguro na lahat ay makabuluhan at maganda ang pakiramdam mo tungkol sa plano mo. Makakagawa ka ng pakikipag-ayos oara makipag-usap sa kanilan anumang oras ito kumbinyente para sa iyo.

cartoon orange squirrel talking on the phone with a green background black phone with blue screen cartoon brown bear with headset on and green background yellow phone cord teal background translucent

Ligtas ang pera mo

Ang plano mo ay may ilan sa pinakamalaki at pinakaligtas na tagapamahala ng ari-arian, mga taga-insure at mga nagpapahiram doon. Protektado ang data mo ng seguridad sa antas ng bangko.

security-dogs

BUUIN ANG IYONG LIBRENG PLANO SA 3 MINUTO

Magplano para maramdamang bayani ka

Magsimula Ngayon

ANO ANG SINASABI NG MGA TAO

 

May mga tanong pa?

Narito ang mga sagot sa ilang mga tanong na madalas tinatanong ng mga tao.

Sa Planswell, ang planong pinansiyal ay nagpapakita sa iyo ng pinakamagandang bagay na gagawin sa pera mo kada buwan upang matamasa mo ang pinakamataas na posibleng pamantayan ng pamumuhay sa natitirang bahagi ng buhay mo.
Hindi talaga (pero may budget calculator kami para diyan). Hindi namin sasabihin sa iyong bawasan ang gastos sa mga bagay na ikinasisiya mo. Maaari kang mag-ipon ng mas madami o mas kaunti sa gusto mo, at para kaming bolang kristal na nagpapakita sa iyo ng iksaktong kahulugan nito pagdating sa kung kailan ka maaaring magretiro at magkano ang maaasaham mong kita sa pagreretiro. Umaasa kaming samantalahin mo ang bihirang pananaw na ito para gawin ang mga pinansiyal na pagpasyang pinakamagpapasaya sa iyo.
Nirerekomenda naming i-update mo ang plano mo tuwing anim na buwan para masiguro na alinsunod ito sa iyo at mga layunin mo. Subalit, maaaring gustuhin mong i-update ito nang mas madalas kung may bagong nagaganap, tulad ng pagbabago sa iyong trabaho, mga pananalapi o pamilya. Magagawa ang pag-update mula sa iyong dashboard at aabutin lang ng ilang minuto.
Ganap na pinasadya ang plano mo batay sa mga input na binigay mo. Ang mga halaga ng puhunan at uri ng account ay dinesenyo para masulit ang mga resulta mo makalipas ang buwis. Ang mga rekomendasyon sa insurance ay pinasadya para masaklawan ang iyong mga utang at palitan ang kita mo. Ang anumang rekomendasyon sa mortgage ay kakalkulahin para matugunan ang mga pangangailangan mo sa paghiram sa pinakamababang posibleng gastos.
Hindi, kami at kompanyang tagapagplano sa pananalapi. Oo, binibigyan ka namin ng kakayahang mamuhunan nang online tulad ng robo-advisor sa pamamagitang ng relasyon namin sa Planswell Portfolios (tingnan ang Tungkol sa Pamumuhunan para sa mga detalye), pero diyan natatapos ang mga pagiging magkatulad. Ang buong buhay na pagpaplano at paggabay na nilalaan namin, kasama ang integrasyon ng mga puhunan, insurance at paghiram, ay nagpapahintulot sa iyong magkaroon ng walang hangganang higit na halaga.
Maaaring may mga tanong ka tungkol sa plano mo. Maaaring gumawa ka ng mga pagbabago, o kailanganing may ikonsulta sa propesyonal sa pananalapi. Mayroon kaming mga Plan Pro na handang kausapin ka sa telepono o email pitong araw bawat linggo. Maaari ka ring bumisita sa amin sa aming tanggapan.